ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A https://www.mimaskepp.com/ internetes oldal tartalmi szolgáltatója a CsengerPress Bt. (Székhely: 1125 Budapest, Kiss Áron u. 3, Cg: 01-06-747403), a kapcsolattartó a MiMásképp szerzői csapata.

FELIRATKOZÁS
A MiMásképp cikkeket, írásokat, podcastokat, hangoscikkeket, hírlevél szolgáltatást kínál ingyenes és előfizetéses feliratkozással (https://www.mimaskepp.com/feliratkozas/) megvalósuló formában. A feliratkozás éves és havi fizetési lehetőséggel lehetséges. Amennyiben a feliratkozó a fizetéses megoldást választja, az azzal létrejött szerződés révén hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetése hónapról- hónapra megújuljon, egészen addig amíg a személyes profiljában megtalálható leiratkozás lehetőségével nem él.
Feliratkozási kategóriák, díjazások, hozzáférési jogok a tagoknak (https://www.mimaskepp.com/signup/):
- ingyenes, 0 HUF/hó: cikkek, írások, podcastok, zenei ajánlók, archív cikkek
- bronz, 3000 HUF/hó: cikkek, írások, podcastok, zenei ajánlók, archív cikkek, havi 2 hangoscikk
- ezüst, 5000 HUF/hó: cikkek, írások, podcastok, zenei ajánlók, archív cikkek, havi 4 hangoscikk, prémium cikkek, prémium podcastok
- arany, 10 000 HUF/hó: cikkek, írások, podcastok, zenei ajánlók, archív cikkek, havi 4 hangoscikk, prémium cikkek, prémium podcastok, Katona Klári hangoskönyv
- gyémánt, 20 000 HUF/hó: cikkek, írások, podcastok, zenei ajánlók, havi 4 hangoscikk, prémium cikkek, podcastok, Katona Klári hangoskönyv, legalább 6 havi folyamatos előfizetés esetén személyes találkozás a szerzőkkel.

A feliratkozás e-mail cím és név megadásával indul. Az adatkezelési tájékoztató (https://www.mimaskepp.com/adatkezelesi-tajekoztato/) tartalmazza ennek feltételeit.


FIZETÉS
A feliratkozási díjakat a felhasználók a Stripe (https://stripe.com/en-hu) nemzetközi fizetési rendszeren keresztül fizetik ki, magyar forintban. A befizetett összegről a magyar jogszabályoknak megfelelő számlát a CsengerPress Bt állítja ki és tölti fel a NAV rendszerébe.
A fizetési folyamat a https://www.mimaskepp.com/signup/ oldalon indul a megfelelő havi feliratkozási díj kiválasztásával, majd a Stripe fizetési rendszer oldalán folytatódik, ahol a feliratkozó megadja a nevét, a lakcímét, a fizetéshez szükséges bankkártya adatait és számlaigény esetén az adószámát is.
Éves előfizetés esetén a feliratkozó kedvezményt kap a havidíjból, amely aktuális mértékét megtalálja a https://www.mimaskepp.com/signup/ feliratkozási oldalon.

Írásbeliség
A jelen ÁSzF szerint létrejött feliratkozási szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A megadott adatok helyességét a MiMásképp nem ellenőrzi, azokat helyes és valós adatoknak vélelmezi, a megadott adatok helyességéért a feliratkozó felel.

A szerződés nyelve
Az Előfizetési szerződés nyelve a magyar, a fizetési folyamat során angol és magyar.


A jelen ÁSzF elérhetősége
A jelen ÁSzF a https://www.mimaskepp.com/aszf/ oldalon érhető el. Az elektronikus szerződési jognyilatkozat beérkezése és visszaigazolása

A feliratkozási szerződés létrejötte
A feliratkozási szerződés akkor jön létre, ha a Díj megfizetésre került, ez az időpont a Felek közötti feliratkozási szerződés létrejöttének is időpontja; a feliratkozási szerződés létrejöttéről a MiMásképp – a feliratkozó által megadott e-mail címre visszaigazoló levelet küld.

A szerződés tárgya és időtartama
A szerződés tárgya a MiMásképp internetes oldalhoz való kategóriánként meghatározott hozzáférés.
A hozzáférés havi és éves időtartamú lehet.

A MiMásképp jogai és kötelezettségei
A MiMásképp a szerződés tárgya szerinti hozzáférést biztosít a feliratkozók számára.
A MiMásképp kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben karbantartási-, vagy egyéb okra visszavezethetően a szerződést átmenetileg nem tudja teljesíteni, úgy arról – lehetőség szerint előzetesen – tájékoztatja a feliratkozókat.

Vegyes- és záró rendelkezések
Felek a szerződés teljesítése során egymással mindenben és messzemenőkig együttműködnek.
A MiMásképp elérhetősége: office@mimaskepp.com
Felek a szerződés teljesítését befolyásoló minden körülményről tájékoztatják egymást.
Fogyasztóvédelmi ügyekben elsősorban az alábbi intézmény minősül:
Budapest Főváros Kormányhivatala – Fogyasztóvédelmi Főosztály (székhely: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu; telefonszám: +36-1-450-25-98.).
A jelen ÁSzF módosítására a MiMásképp bármikor egyoldalúan és külön indokolás nélkül jogosult.

Budapest, 2023. október 20.